Softline Group // Investor Relations // Hauptversammlung zum GJ 2021

Hauptversammlung zum GJ 2021

Am 24. August 2022 fand die ordentliche Hauptversammlung der Softline AG statt.