Softline Group // Investor Relations // Hauptversammlung zum GJ 2020

Hauptversammlung zum GJ 2020

Am 01. Juli 2021 fand die ordentliche Hauptversammlung der Softline AG statt.